Somethings in Summer

Đây là dự án CG đầu tiên của As109’s nói về một cô bé Loli xinh xắn bị hấp diêm tại nhà.

Đối với các bạn chơi pc, bạn có thể tải bản CGs hoặc .Exe để chơi, còn trên điện thoại sau thì nên tải bản CGs rồi mở từ ảnh đầu và xem đến ảnh cuối cùng để biết được câu truyện.

Câu truyện này gồm 124 CG.

  • RELEASE DATE:10/01/2016
  • DEVELOPER:Seikei Doujin
  • Size: 71mb
  • GENRE: Moe, Rape, Loli, Twin, Tail, Tiny Breasts, Tanned, Skin/Suntan

DOWNLOAD LINKS

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Somethings in Summer

Trả lời