Fate/Squeeze Order

Phiêu lưu trong thế giới Fate/Grand Order, chiến đấu qua các thời kỳ để bảo vệ trái đất khỏi diệt vong! Bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chưa?

  • RELEASE DATE: 2020-05-02
  • DEVELOPER: ZaneSFM
  • PUBLISHER: ZaneSFM
  • Size: PC = 546mb, APK = 200mb
  • GENRE: 3dcg, Adventure, Fantasy, Sci-fi, Romance, Pov, loli,…

Download Game:

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Fate/Squeeze Order

Trả lời