PRAY for LOVE | Toward The Stars ★☆

Câu chuyện về Nga, một nữ sinh trung học, đang có cuộc sống hạnh phúc, đúng nghĩa cho tuổi thanh xuân. Bây giờ, cô cũng đã có bạn trai, hôm nay Nga đến thăm bạn trai và anh ấy vẫn chưa dậy. Nga sử dụng một vài kiến thức có từ manga để đánh thức cậu bạn trai lười biếng …

  • RELEASE DATE: 2016-09-02
  • DEVELOPER: Hoi Hoi Hoi
  • PUBLISHER: Hoi Hoi Hoi
  • Size: 82mb
  • GENRE: 2dcg, Male protagonist, Oral sex,…

Download Game:

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » PRAY for LOVE | Toward The Stars ★☆

Trả lời