Take Over v0.26

Sử dụng tâm trí của bạn để kiểm soát những người trong thị trấn. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận vì chính phủ có thể can thiệp vào bất cứ lúc nào.

Bạn có thể sử dụng họ để mang lại quyền lực, tiền bạc cũng như giải toả những ham muốn của bạn.

DEVELOPER: 2020-01-19
PUBLISHER: 2020-01-19
RELEASE DATE: Studio Dystopia
Size: 340mb
GENRE:  3DCG, Male protagonist, Corruption, Mind control,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Console codes and cheats:
Just open the console command with shift + O, then type one of these variables and add the quantity, example: money = 10000 or serum = 100
money
serum
suspicion
supplies
celia_corr
katy_corr
dimi_corr
_gene_ideal = True ##this will allow you to check the basic transformations of Celia, Katy, Dimi and Mirjana, you need 1 serum and 10 supplies per each.

 

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Take Over v0.26

Trả lời