Koushaura no Himeasobi

Trên đường về nhà, bạn gặp một bé loli, ừm! em này có gì đó kỳ lạ!!!

  • Japanese name: 校舎裏の姫遊び
  • RELEASE DATE: 27/09/2014
  • DEVELOPER: Studiomiyu
  • PUBLISHER:</b Studiomiyu>
  • Size: 16mb
  • GENRE: 2d game, loli,…

Download Game:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Koushaura no Himeasobi

Trả lời