High Elf Domination 2

Sau khi bị bắt, High Elf được đưa đến pháo đài quân sự của kẻ thù, nơi hàng trăm binh lính đang đồn trú. Ở đó, cô buộc phải thỏa mãn tình dục với đàn ông.

  • RELEASE DATE: 2014/03/05
  • DEVELOPER: Goebbe Shop
  • PUBLISHER: Goebbe Shop
  • Size: 248.MB
  • GENRE: Animation, Elf, japanese, SM, Voice

Download Game:

Android:

Android Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » High Elf Domination 2

Trả lời