Upskirt Negotiations – I Want To Change My Cell Phone –

Một cô gái bước vào cửa hàng điện thoại di động và muốn đổi mẫu điện thoại khác. Cô ấy sẵn sàng nâng váy của mình để được giảm giá.
Lúc đầu, bạn có thể có được góc nhìn thấp của quần lót cô ấy, sau đó bạn có thể làm nhiều hơn nữa. Có thể kết thúc một trò chơi bất kỳ lúc nào, vì vậy hãy cẩn thận cho các lựa chọn.

  • RELEASE DATE: Feb/14/2015
  • DEVELOPER: fuel-brain
  • PUBLISHER: fuel-brain
  • Size:  4.11MB
  • GENRE: Simulation, Voice, 2d game,…

Download Game:

Android:

Android Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Upskirt Negotiations – I Want To Change My Cell Phone –

Trả lời