Zenra Toukou Shuukan Jikkouiinkai

Lịch sử Nhật bản từng có những ngôi trường hàng đầu có truyền thống gọi là “Tuần lễ học thuật khỏa thân”. Các sinh viên ngày đó tham gia một cách đầy tự hào trước khi điện thoại di động cũng như internet xuất hiện.

Ngày nay, với sự suy đồi về đạo đức, truyền thống này không may tiếp tay cho thế lực tội phạm gia tăng nên truyền thống này sớm bị mọi người quên đi. Năm nay, Sumire cùng ủy ban học sinh muốn khôi phục lại truyền thống, cô cùng các cộng sự của mình sẽ gặp những truyện gì cho việc ngây thơ này.

  • RELEASE DATE: 2015
  • DEVELOPER: 4H
  • PUBLISHER: 4H
  • Size: 803mb
  • GENRE: school, group, cute, loli,…

Download Game:

Android:

Android Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Zenra Toukou Shuukan Jikkouiinkai

Trả lời