Sleeping girl: Siesta girl

Một người phụ nữ đang ngủ chưa, tuy nhiên cô quên mất việc tự bảo vệ của bản thân mình!

  • RELEASE DATE: 22/02/2020
  • DEVELOPER: pH Studio
  • PUBLISHER: pH Studio
  • Size: 5.16mb
  • GENRE: 2d game, sleep, puzzle,…

Download Game:

PC:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Sleeping girl: Siesta girl

Trả lời