In a Restroom…

Một trò chơi ngắn được làm bằng nhiều video, bạn có thể xuất nhiều lần lên người cô gái, tuy nhiên nếu ra quá nhiều thì hệ thống “IKIMAKURI” sẽ kích hoạt

  • Release Date: 27/05/2020
  • Developer: StudioEvilly
  • Publisher: StudioEvilly
  • Language: Japanese
  • Size: 45.9mb
  • OS: Windows
  • Genre: Loli, Simulator, Animated, Voiced,…

Download Game:

Windows:

Setup Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » In a Restroom…

Trả lời