Kiva Suck At Videogames

It is a Megas XLR parody game inspired by the flash game style.​

  • Release Date: 2020-04-26
  • Version: v1.2
  • Developer: Viznity
  • Publisher: Viznity
  • Language: Japanese, English
  • Size: 72.95mb
  • OS: Windows, Android
  • Genre: 2D Game, 2DCG, Cartoon Animation, Anime, Mini Game,…

Download Game:

Windows:

Android:

Setup Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Kiva Suck At Videogames

Trả lời