Fallen Doll: Operation Lovecraft v0.26

Là một nghiên cứu biên giới và căn cứ quân sự xoay quanh Yuggoth, hành tinh tại vành đai Kuiper mới được phát hiện mà không biết đến loài người cho đến cuối thế kỷ 21, trạm Archbares có một cặp máy tính AI quân sự có thể phát hiện ra tình cảm với bất kỳ cơ thể tổng hợp nào:
Erika (Tác nhân chiến đấu xâm nhập tái tạo điện tử) và Alet (Assault-Type Lite).

  • RELEASE DATE: 2020-04-01
  • DEVELOPER: Project Helius
  • PUBLISHER: Project Helius
  • Size: 3.7gb
  • GENRE: 3D Game, Sci-Fi, Bestiality, Animated, Voiced, Vaginal Sex, Anal Sex

Download Game:

Windows (Non vr):

VR:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Fallen Doll: Operation Lovecraft v0.26

Trả lời