Aesop’s parable moving in Live2D

Câu truyện về cô công chúa út của nhà vua. Cô ấy vẫn là một trinh nữ, có vẻ cô đang tìm kiếm điều gì đó từ bạn.
DEVELOPER: MountBatten
PUBLISHER: MountBatten
RELEASE DATE: 19/06/2020
Size: 702 MB
GENRE: Animated, anime, Voiced, Simulation, Loli,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Pass:325321

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Aesop’s parable moving in Live2D

Trả lời