Divine Adventure v0.9d

Vào vai một cậu bé là vị thần huỷ diệt kế nhiệm mới của vũ trụ thứ 7 sau cuộc lưu đày của Biaus và Champa. Nhờ sự trợ giúp từ thiên thần Vados, bạn phải hoàn thành mọi nhiệm vụ của GoD để nâng cao mức độ huỷ diệt với vũ trụ thứ 7 này.

Trong trò chơi, người chơi được phép tuỳ biến rất nhiều thứ, bạn còn có thể thay đổi được trang phục của hầu hết mọi nhân vật bạn gặp được.

DEVELOPER: Masquerade
PUBLISHER: Masquerade
RELEASE DATE: 2020-01-29
GENRE:  Shota, Male Protagonist, Animation, RPG, Parody, Sci-fi, Big tits, Milf, Mind control, 2dcg,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android 0.9c:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Divine Adventure v0.9d

Trả lời