blog
Sói's

Depravity v0.58

Tác giả : Lucci Thời gian: 2020-09-16 Số lần đọc 1.3K

Bạn là một sinh viên đại học chăm chỉ, gần đây bạn đã mất tất cả sau đợt bão Bitcoin kinh hoàng. Giờ bạn trắng tay, tiền để học cũng không còn khiến bạn phải nghỉ học. Hết lựa chọn, bạn trở về nhà ở cùng mẹ và chị gái. Có vẻ tình cảm của 3 người không được tốt, bạn cần phải gia tăng mức độ tình cảm cho người thân, đồng thời huy động lại những trái phiếu cũ để tìm kiếm lợi nhuận.

Hãy tạo nên một cuộc sống mới, thất bại không phải chấm dứt hoàn toàn, đó là sự mở đầu cho một thành công khác. Liệu mẹ và chị có phải là thành công sắp tới mà bạn sẽ đạt được?

DEVELOPER: Dante
PUBLISHER: Dante
RELEASE DATE: 2020-02-17
GENRE:  3DCG, Animated, Corruption, Incest, Romance, Spanking, Cheating, Harem,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.57c:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Depravity v0.58

2 评论

  1. Avatar

    link hỏng

Trả lời