blog
Sói's

Elven Conquest v0.2.4b (Part 2)

Tác giả : Lucci Thời gian: 2020-05-24 Số lần đọc 1.18K

Tiếp tục series Elven Conquest, các bạn có thể xem part 1 tại link dưới:

Elven Conquest: Elf Trainer (part 1)

  • RELEASE DATE: 2020-05-23
  • DEVELOPER: Pink Tea Games
  • PUBLISHER: Pink Tea Games
  • Size: 314mb
  • GENRE: 2DCG, Animated, Fantasy, Monster, Spanking, Group, Teasing, Bukkake, Tentacles, Humiliation,…

Download Game:

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Elven Conquest v0.2.4b (Part 2)

1 评论

  1. Avatar

    Ai bày t cách qua cảnh con tu sĩ trong hang đá có ba cực đá đi ,qua ko đc help me

Trả lời