blog
Sói's

Furry Ear Girls Never Betray android port

Tác giả : Lucci Thời gian: 2020-07-20 Số lần đọc 2.25K

A story about traveling with cute friends!
This time, we will go on a journey to restore the Republic full of lewd heroes with the male hero and the main heroine, and their sub characters!
Confess to one of the heroines on the way. , She can however, the end you receive will change depending on your actions.
Happy end by protecting her from horny eyes.
NTR end where you can not return because you have sex with the opponent of the enemy many times and it is hard to compare with the main character. There are a total of 5 ends including the extra Harlem ends.
Defeat H in the main story, other service H for Huairou, many also H in the sub-events!
And manners H of the dot picture to wandering the city at night in the man hero, sexual harassment in the wandering in the heroine, prostitution There are various scenes such as working as a customs.
DEVELOPER: AVANTGARDE
PUBLISHER: DLsite
RELEASE DATE: 2020-04-20
Size: PC=2.05gb, APK=400mb
GENRE: 2d game, 2dcg, monster, group, cheating, adventure, romance, corruption, fantasy, rpg, turn based combat, teasing, furry, urination, lactation, voiced,…

*Bản Android có thêm các thứ sau:
– Thêm 2 nút OK, Cancel.
– Thêm 1 nút Hide 2 nút trên.
– Thêm 1 nút hiện Menu cho dễ chơi.
– Ngoài ra thêm một nút Cheat khi bấm vào nút menu trên. (Nằm bên phải trên cùng – vị trí của nút menu đó).
* Bản Cheat có gì đây?
– Android port (19/07/2020) Mỗi lần bấm vào thì nhân vật chính nhận được (chỉ nhân vật chính thôi nhé):
+ Cộng 2000G
+ Cộng 20 point ở các chỉ số (Bấm đi bấm lại nhiều lần thử xem có khác quái vật không)
– Fix 1 (20/07/2020)
Qua đánh giá thì bản android hôm qua up quá thất bại, vậy nên sẽ có những thay đổi sau:
+ Cộng 1000G, 20 chỉ số cho tất cả các nhân vật khi bạn mỗi lần nhấp vào cheat.
+ Thêm 4 nút di chuyển chỉ xuất hiện ở giao diện menu, nhân vật,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Furry Ear Girls Never Betray android port

2 评论

  1. Avatar

    Save cách nào

  2. Avatar

    Sao ko ấn đc nút save

Trả lời