blog
Sói's

Haremon v0.26.0.1

Tác giả : Lucci Thời gian: 2020-07-26 Số lần đọc 755

Haremon là một trò chơi về việc tập hợp một nhóm các quái vật và huấn luyện chúng để chống lại cái ác … cũng như huấn luyện chúng làm vài thứ thú vị khác trên đường đi thành công.

  • RELEASE DATE: 2020-05-16
  • DEVELOPER: Haremon Dev
  • PUBLISHER: Haremon Dev
  • Size: 1.15gb
  • GENRE: 2DCG, RPG, Loli, Harem, Furry, Anime, 2d game, Combat, Fantasy, Turn based combat

Download Game:

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Haremon v0.26.0.1

Trả lời