blog
Sói's

LEWDAPOCALYPSE v0.2

Tác giả : Lucci Thời gian: 2020-04-17 Số lần đọc 452

LEWDAPOCALYPSE is a porn parody of the popular, ‘Resident Evil 3’.

RELEASE DATE: 2020-03-23
DEVELOPER: KG/AM
PUBLISHER: KG/AM
Size:
GENRE: 2DCG, Adventure, Animated, Combat, Horror, Humor, Monster, Parody, Puzzle, Shooter,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » LEWDAPOCALYPSE v0.2

Trả lời