blog
Sói's

Lust Affect

Tác giả : Lucci Thời gian: 2020-04-9 Số lần đọc 277

Vào vai một thuyền trưởng, là một người chỉ huy thực sự của một con tàu vũ trụ. Nhiệm vụ của bạn khá đơn giản, đó là quyến rũ tất cả phụ nữ có trên tàu.

Chúc bạn hoàn thành nhiệm vụ! Thuyền trưởng!

DEVELOPER: Kosmos Games
PUBLISHER: Kosmos Games
RELEASE DATE: 2018-12-20
Size: 2.15
GENRE: Visual Novel, Quest, Animation, Seduction, Monsters, Fantasy,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Lust Affect

Trả lời