blog
Sói's

Witch Hunter v0.9

Tác giả : Lucci Thời gian: 2020-10-15 Số lần đọc 1.02K

Nhân vật chính là Lord Cedrik, một kẻ tôi tớ của quỷ vương cải trang thành Rick Hoffman một thủ thư trong thư viện của địa phương. Theo lệnh của Phobos, anh phải tìm kiếm người kế vị ngai vàng và đồng thời làm suy yếu các phù thủy.

Trò chơi chứa rất nhiều hình ảnh cũng như nội dung liên quan tới việc phang mấy con bé phù thủy và các nhân vật phụ xung quanh địa phương.

DEVELOPER: Somka108
PUBLISHER: Somka108
RELEASE DATE: 2019-12-30
Size: PC = 300mb; APK = 192mb.
GENRE: 2DCG, Fantasy, Parody,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Changelog:
v0.8.1
– Added a new story with Elyon
– Added 2 new types of clothing for Elyon
– Redrawn old casual clothing Elyon
– Added 2 pornographic scenes with Elyon
– Added 2 erotic scenes with Elyon
– Added a new page in the pornographic magazine
– Added about 7 non-pornographic scenes with their variations
– Added training on the phone interface
– Completely removed the old branch with Elyon, as well as art from it.
– Fixed a bug where Cornelia could kill you in battle and the game ended with a game over scene

v0.8
– Added a new story with Elyon
– Added 2 new types of clothing for Elyon
– Redrawn old casual clothing Elyon
– Added 2 pornographic scenes with Elyon
– Added 2 erotic scenes with Elyon
– Added a new page in the pornographic magazine
– Added about 7 non-pornographic scenes with their variations
– Added training on the phone interface
– Completely removed the old branch with Elyon, as well as art from it.
– Fixed a bug where Cornelia could kill you in battle and the game ended with a game over scene

Note:
– swipe down to hide the ui
– swipe left to roll back
– swipe right to start skipping of text
– swipe left&right to toggle the quick menu
– swipe 2x left&right to open the game menu
– longpress the save file thumbnail in the save/load screen to delete this slot

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Witch Hunter v0.9

Trả lời