A Town Uncovered v0.30c

Vào vai một đứa trẻ mới xuất hiện ở thị trấn, bạn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường đang cố gắng vượt qua những năm tháng cuối cùng của tuổi thiếu niên.

Một đêm, bạn vô tình nhìn thấy sự việc kỳ lạ xảy ra trên bầu trời của thế giới này. Rồi có nhiều sự thay đổi xuất hiện trong xã hội, bây giờ mọi ham muốn đều được công khai, tình dục được xã hội chấp nhận.

Hãy cứ tưởng tượng về một thế giới mà bạn có thể quan hệ tình dục ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ ai mà bạn thích. Điều này đặt ra câu hỏi, điều xấu gì đang xảy ra ở đây vậy?

  • DEVELOPER: GeeSeki
  • PUBLISHER: GeeSeki
  • RELEASE DATE: 2020-03-26
  • Size: Mod = APK = 239mb
  • GENRE: 2DCG, Animated, Seduction, Lactation,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.28b:

Changelog:
v0.30a
+Main Story Progression
+Added Full Missus x Jane x MC Threesome Story
+Added ‘in alpha’ disclaimer in the splash screen
+Added ‘in construction’ and ‘art in progress’ disclaimer assets
+Added sound effect test for Missus’ post-dinner H-Scenes
+Added Director Lashley and ‘Missus & Jane’ option to Time Travel Feature
+Added CG asset for Lashley’s Strange Noise Scene
+Added CG asset for A Talk with Lashley Scene +Added CG asset for The Polaroid Scene
+Added CG asset for Prawn Police Scene
+Added CG asset for That Shit Ain’t Mine Scene
+Added extra CG asset for Chilling at Mall with Friends Scene
+Added extra CG asset for Quality Fam Time Threesome Scene
+Added rock, paper, scissors minigame with Jane after completing her side story
+Added ability to revisit some Jane h-scenes after completing her side story
+Updated changelog buttons on the MC’s PC
+Updated assets for naming characters at the start of the game
-Missus x Jane x MC ‘Punishment’ Scene Assets Unavailable

Cheat Codes:
Cheat Code 0.28a: “earthonlife”
Mod Note:
– Bạn cần lấy tên John để chơi game và nhà bạn sẽ không có gì ngoài tiền bạc cả!
+ 500k tiền.
+ 15 mỗi chỉ số.