by Lucci in

Nhân vật chính là đệ tử của một ẩn sĩ, ước mơ duy nhất của anh là tham dự “Great Archer Tournament”, một giải đấu được tổ chức bởi các chủng tộc cấp cao.

Anh còn phải có nghĩa vụ sẵn sàng bảo vệ danh dự cho chủng tộc của mình trong khi tham gia giải đấu này. Tuy nhiên, tâm trí anh phải thật cứng cỏi vì luật chơi có đôi chút xấu hổ: “Nếu ai thua người đó sẽ phải cởi bỏ một món đồ do người chiến thắng quy định”.

Ha ha ha! Tất nhiên để đến được với chiến thắng, anh ta sẽ phải lột không biết bao đồ của các cô gái đây!

DEVELOPER: 7DOTS & Salamandra88
PUBLISHER: 7DOTS & Salamandra88
RELEASE DATE: 2019-08-20
GENRE:  DCG, Male protagonist, Puzzle, Fantasy, Monster girl, Stripping

 

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply