by Lucci in

Trò chơi lấy bối cảnh thời trung cổ, bạn là một chàng trai trẻ đang trên cuộc hành trình của bản thân thì bị vướng vào một cô gái đầy bí ẩn. Từ đó, hàng loạt minigame dựa trên kỹ năng, các cuộc hẹn hò xuất hiện.

Mỗi nhân vật đều có cốt truyện riêng, hàng tá các ảnh lãng mạn theo kèm mỗi nhân vật. Nhiều lúc có những cảnh lãng mạn xuất hiện vô cớ mà bạn không thể nghĩ ra.

DEVELOPER: Mirthal
PUBLISHER: Mirthal
RELEASE DATE: 2020-01-15
GENRE:  2DCG, Adventure, Fantasy, Male protagonist,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.19.1 Hotfix 2:

[su_spoiler title=”Changelog:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]v0.19.1 Hotfix 2
Fixed the Journal Luna’s and Ki-ki’s scenes having incorrect dialogue.
Fixed Ki-ki’s Journal page displaying Luna instead.
Fixed Arbac’s horn (wasn’t working in the dungeon)
Decreased how much mana Arbac’s horn gives in the Bar minigame.
Increased the amount of mana needed to use the Bar minigame Slow time skill.
Decreased the amount of time the Bar minigame slow time skill stays activated.

v0.19.1 Hotfix
Added Ki-ki’s and Luna’s first scenes to the Journal.
EXTRA ART added to the achievements gallery.
Fixed the “reached X level” achievements not triggering if you surpased that level beyond their introduction.
Dungeon enemies have now a chance of dropping items once defeated.
Fixed a crash triggering in the GAME TIPS submenu.
Bugfixed some dialogue issues.
Very slightly improved file size.[/su_spoiler]

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

One Comment

 by Tan in 20/12/2020

Link hỏng hết r

Leave a Reply