by Lucci in

Một trò chơi ngắn kể về thị trấn nơi nhân vật chính của bạn dừng chân. Ở đây, bạn sẽ nhận được những lời thách thức của dân làng, nếu bạn thua cuộc, bạn sẽ nhận được một hình phạt và ngược lại.
DEVELOPER: 輪々処
PUBLISHER: Dlsite
RELEASE DATE: 30/05/2020
Size: 81MB
GENRE: Outdoor Exposure, Shame/Humiliation, Coercion/Compulsion, Gangbang, Tiny Breasts

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply