by Lucci in
Adult Complete Game Jap Games PC Việt Hóa Visual Novel

Nhân vật chính sống trong một vương quốc hòa bình dưới triều đại của cha cô, nơi mà yêu quái và loài người sống cùng chung sống. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của cha cô đã thay đổi tất cả. Cô đã bị tách biệt với các chư hầu của mình.
Cuộc phiêu lưu của cô có nhiệm vụ tìm ra các thuộc hạ cũ và đánh bại nguyên nhân của sự hỗn loạn. Hãy cùng nhân vật chính vùng lên cho một cuộc phiêu lưu lật đổ âm mưu kẻ thù.
DEVELOPER: つきみたけ
PUBLISHER: WASABI Entertainment
RELEASE DATE: 2019-04-20
Size: 392mb
GENRE: 2dcg, 2dgame, Fantasy, Group, Japanese Game, Monster, Monster Girl, RPG, Turn Based Combat,…

DOWNLOAD LINKS

I. English
Windows:

II. VH + Mod
Windows:

Hãy tìm những chú cún trên bản đồ, chúng sẽ cho bạn Gold, Items, Potions.

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

2 Comments

 by kykyo in 15/09/2020

@[email protected] it has a 'nomethoderror occured' in it

 by kykyo in 15/09/2020

ad ơi đang chơi đến đoạn gặp npc tên runa thì bị lỗi nomethoderror, làm sao để sửa bây giờ? bản việt hóa

Leave a Reply