by Lucci in
Hướng Dẫn

Lưu ý trước khi dùng mã, bạn hãy dùng mã thật cẩn thận vì bất kỳ một con số nào nếu quá lớn đều sẽ phá hoại trò chơi.

Ví dụ như bạn cần 1 tỷ Gil nhưng game sẽ không cho bạn 1 tỷ mà thay vào đó sẽ có dấu – phần Gil. Đó là lúc game đã lỗi và bắt buộc bạn phải chơi lại mà thôi.

I.  Mã cho người chơi.

Các mã này giúp các bạn tăng Gil, tăng điểm công hội, năng lượng .v.v

 • dumbgallerycode

Mở tất cả các cảnh H trong game và bạn sẽ không cần phải mất thời gian để chơi game nữa.

 • dumbmoneycode.xxx

Đây là mã cộng thêm Gil(tiền) cho các bạn với xxx là một số nào đó. Ví dụ bạn muốn có 10.000 hãy nhập dumbmoneycode.10000 hay muốn có 100.000 thì nhập dumbmoneycode.100000.

 • dumbgpcode.xxx

Đây là mã cộng thêm điểm công hội cho các bạn với xxx là số điểm công hội muốn cộng thêm. Ví dụ như bạn muốn có 5.000 điểm công hội thì nhập dumbgpcode.5000.

 • addenergy.xxx

Đây là mã cộng thêm điểm năng lượng cho người chơi với xxx là số điểm năng lượng cần cộng. Ví dụ muốn có 10.000 điểm năng lượng thì nhập addenergy.10000.

 • newrequest

Bạn muốn tạo một yêu cầu mới, chưa thử nhưng có lẽ là dùng để làm mới số hàng hóa. Mỗi 24h thì chỉ dùng được một lần.

 • unlocktrait.X

Mã này giúp các bạn hoàn thành một đặc điểm nào đó trong đơn hàng. Ví dụ trong đơn hàng bạn dính cái Neoteny mà không biết kiếm đâu ra thì chỉ cần gõ unlocktrait.Neoteny là có thể hoàn thành đơn hàng. Mã này cũng giúp những người không thích chơi mã tiền nhưng vẫn muốn hoàn thành đơn hàng để có tiền tiêu.

 • npcaffection.(Lowercase NPC Name).(Affection Amount)

Mã này giúp bạn tăng tình cảm với một NPC nào đó mà bạn thích, ví dụ như Kay, cô nàng bán đồ ăn cho quái vật, bạn muốn tăng thêm 1000 điểm thì nhập mã như sau:  npcaffection.kay.1000 là được.

 • setplayerstat.(Lowercase Stat).(Stat Amount)

Thiết lập một chỉ số nào đó cho nhân vật của bạn ví dụ như muốn tăng thêm 99 điểm str thì bạn cần nhập như sau setplayerstat.str.99.

 • playevent.(Event Name).ignorereqs(Optional)

Đây là mã giúp các bạn bỏ qua một sự kiện nào đó. Nếu bạn chỉ nhập playevent.(event Name) thì nó sẽ chỉ chạy sự kiện đó thôi còn nếu nhập thêm ignorereqs thì game sẽ tự bỏ qua sự kiện này.

Vậy muốn bỏ qua một sự kiện đầy đủ thì các bạn nên làm như sau: playevent.KayIntro.ignorereqs. Trong đó Kayintro là sự kiện giới thiệu về Kay, game sẽ chạy sự kiện này và bỏ qua tất cả những yêu cầu sau đó của Kayintro có trong game.

Nói rõ hơn chúng ta sẽ có một ví dụ:

Vào game > Kayintro > 1 > 2 > Out Game.

Với 1 , 2 là yêu cầu có trong kayintro và khi các bạn nhập mã trên thì sẽ chỉ còn: game > Out Game.

Tên các sự kiện: 

MargoIntro
DelilahDebt
MarquisIntro
KalaIntro
RoxieIntro
YueliaEvent
CordeliaIntro
CordeliaRecurring
KayIntro
LilyIntro
LeviIntro
WildDickwolf
RandomTownsfolk
Amadour1
WildCatgirl
DickwolfAlpha
DickwolfFoursome
BaileyEvent
RandomMoney
KayReward
KayMermaid
BeachMoney
Chateau1
MarchionessComplete1
MarchionessReward
LeviSeraphCage
LilyHall1
LilyHall2
RestStop
AlrauneSap
AlchemyQuest1
AlchemyQuest2
AlchemyQuest3
AlchemyQuest4
HalloweenQuest1
HalloweenQuest2
HalloweenQuest3
HalloweenQuest4
HalloweenQuest5
HalloweenQuestKaliba

 • opensesame :

Cho phép người chơi dù trượt câu đố Halloween nhưng vẫn được chơi sự kiện Halloween.

 • presento : 

Cho phép bạn chơi sự kiện giáng sinh.

II. Mã cho quái vật.

Có người chơi thì cũng phải có cho quái vật chứ.

 • facechange.(Monster Name).(Face Number 1-6)

Thay đổi khuôn mặt của một quái vật nào đó. Ví dụ như bạn có một con quái vật tên Soi và bạn muốn thay đổi khuôn mặt của nó thì chỉ cần facechange.soi.1 .Hãy nhớ thử với cả 6 kiểu khuôn mặt nhé.

 • hairchange.(Monster Name).(Hair Number 1-6)

Thay đổi màu tóc cho một quái vật nào đó. Ví dụ như bạn có một con quái vật tên Soi và muốn thay đổi kiểu tóc của nó thì gõ như sau: hairchange.soi.2 . Hãy nhớ thử với cả 6 kiểu tóc nhé.

 • colorschemechange.(Monster Name).(Color Scheme Number 1-12)

Thay đổi bảng màu cho quái vật, cái này chỉ cấp cho các bạn 12 bảng màu và bạn muốn quái vật nào mang bảng màu như thế nào chỉ cần gõ như sau: colorschemechange.Soi.12.

 • setstat.(Monster Name).(Lowercase Stat).(Stat Amount)

Thiết lập chỉ số của quái vật mà bạn muốn giống như người chơi phía trên, ví dụ nếu muốn nâng 99 điểm str cho quái vật bạn gõ như sau: setstat.soi.str.99. Trong đó soi là tên quái vật.

 • addtrait.(Monster Name).(Trait Name)

Thêm một đặc điểm nhất định cho quái vật. Cái đặc điểm đó là cái ô vàng vàng nhỏ nhỏ có hình dấu chân, dấu răng, cánh chim … đó. Mỗi loài bạn có thể thêm vào một đặc điểm nhất định và không thể thêm bừa. Thêm bừa thì nó sẽ vẫn hiện nhưng đặc điểm đó sẽ không hoạt động trên quái vật được. Cái này thì chưa có thử dùng nhiều nên không dám liệt kê bên dưới.

Ví dụ addtrait.Amelia.Too Stronk, bạn sẽ cấp cho quái vật tên Amelia những đặc điểm có trong quái vật Too Stronk.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply