Corruption v2.15

Sống trong một thành phố mới, nơi bạn sẽ gặp gỡ và kết bạn với nhiều người mới hơn. Tuy nhiên, bạn luôn gặp và bắt truyện với những cô gái xung quanh thị trấn, dần dần họ trở lên hư hỏng và chấp nhận mọi việc bạn yêu cầu.
Họ hư đốn như vậy do bạn hay đó là bản chất của những người quanh bạn.
Tải game Corruption của Mr.C để trải nghiệm những điều mới mẻ này.

  • Updated: 2020-06-05
  • Version: v2.10
  • Developer: Mr.C
  • Language: English
  • Size: Full = 4.28gb, Compressed=APK=
  • OS: Windows, Android
  • Genre: 3DCG, Male protagonist, Incest, MILF, Corruption, Mind control…


Changelog:
v2.15
– Mrs. Robinson new greeting scene
– Mrs. Robinson new blow-job scene
– Emma and Grace new greeting scene
– Emma and Grace new blow-job scene
– Sophia slave ceremony scene
– Slave Sophia beach event scene in private room
– Slave Sophia and Mrs. Robinson family scene in Sophia’s house
– Fast-food fat mom new scene
– Fast-food fat daughter scene
– New level scene at the coffee shop
– Casino new level scene
– Sex scene in casino with three rich women
– Computer password: 1546

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Nhập pass: luccisan để nhận được nhiều thứ thú vị hơn.

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.