by Lucci in
Adult Android Games PC Visual Novel

OVERVIEW:

One, called Mareth, was perhaps the heart of them all. Cracks in the space between worlds, called portals, all seemed to lead there. Many portals led to Mareth, but none left it.
One sacrifice came from the village of Ingnam. This so-called ‘Champion’ was but a pawn in the village elders’ long plot to extend their lives, but the Champion escaped her fate by beating back the demons’ minions waiting on the other side of the portal, and set out on a one woman crusade to bring an end to the Demon menace once and for all. That was a year ago, and a world away.

You have never heard of a world called Mareth, nor a village named Ingnam. Nearly a year ago, you set off on your own, leaving your former life behind to seek your fortunes on the wild frontier – a year of traveling, exploring, fighting, and surviving alone. You’ve earned yourself a little coin in your travels, enough to book passage to the furthest reaches of the known world: the Frost Marches.​

Vũ trụ có rất nhiều thế giới.

Một trong số đó được gọi là Mareth, có lẽ là trái tim của vũ trụ. Các vết nứt không gian giữa các thế giới được gọi là các cánh cổng, tất cả dường như đều dẫn đến Mareth. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai tại Mareth đi vào thử các cánh cổng này.

Rồi một con người đứng lên, anh ta hi sinh bản thân mình để tìm ra câu trả lời, sự hi sinh này đến từ làng Ingnam. Cái gọi là ‘Nhà vô địch’ mà mọi người dành cho những người như anh ta chỉ là một cái danh vọng hão trong âm mưu kéo dài cuộc sống của những bô lão trong làng. Nhưng nhà vô địch đã thoát khỏi số phận, anh ta đánh bại lũ quỷ sau cánh cổng, và lên đường cùng một người phụ nữ thập tự chinh để chấm dứt mối đe dọa của quỷ một lần và mãi mãi. Đó là câu chuyện của một năm trước.

Bạn chưa bao giờ nghe nói về một thế giới tên là Mareth, cũng không phải một ngôi làng tên Ingnam. Gần một năm trước, bạn tự mình lên đường, bỏ lại kiếp trước để tìm vận may trên biên giới hoang dã – một năm du hành, khám phá, chiến đấu và sống sót một mình. Bạn đã kiếm được cho mình một đồng xu nhỏ trong chuyến du lịch của mình, đủ để đặt lối đi đến những nơi xa nhất của thế giới được biết đến: Frost Marches.

Detail of the game
 • Release Date: 2021-05-02
 • Developer Savin/Salamander Studios
 • Language: English
 • Version: 0.3.43
 • OS: Windows, Android
 • Size: PC,APK= 242mb
 • Genre: 2DCG, Text based, Fantasy, RPG, Adventure, Female protagonist, Male protagonist, Futa/trans protagonist, Character creation, Furry, Futa/trans, Gay, Lesbian, Big tits, Rape, Transformation, Corruption, Virgin, Mobile game, Monster girl, Milf, Big Ass, Masturbation, Religion, BDSM, Ahegao, Combat, Humor, Handjob, Groping, Monster, Titfuck, Puzzle, Romance, Sex toys, Sissification, Spanking, Teasing, Tentacles, Turn based combat, Virgin, Voyeurism, Dilf, Male Domination, Female Domination, Multiple penetration, Multiple endings, Lactation, Paranormal

Download game

Changelog

v0.3.43

 • You can now finish building the Temple of Mallach with Cait, should you desire, giving her a permanent anchor to the Marches and giving Sally a place where she can ply her trade. (All written by TheObserver)
  • Once the temple is established, you can visit Sally at the temple and knock her up (for a princely sum)! If you don’t want to do the deed yourself, several bedicked companions can be put to stud for her as well — with accompanying threesomes!
  • If you’ve done the Convocation of Mirrors event before finishing the temple, and had a certain conversation with River, Cait’s patron might just pay you a visit… or let you pay him a visit.
 • The imp mob has a bunch of new scenes! (Written by Fleep)
 • New busts: Elyon and Leold, both by Moira.
 • New CGs: Zo Equanimity training and Cat Temple welcome.

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.
Chia sẻ bài viết

Game Khác

No Comments

Leave a Reply