Daily Lives of my Countryside v0.1.7

Một cậu trai trẻ trở về vùng nông thôn để tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình. Theo dõi mùa hè đầy sôi động của cậu bé với người dì và cô em gái tại vùng nông thôn hẻo lánh.
DEVELOPER: Milda Sento
PUBLISHER: Milda Sento
RELEASE DATE: 2020-07-26
Size: ~400mb
GENRE: 2DCG, 2D game, Animated, Dating sim, Sleep, Groping, Sandbox,…

DOWNLOAD LINKS

VH + ModEnglish
Cảm ơn Gvn18 đã cho tôi up game này!
Version: 0.1.5

Windows:

Android:

Version: 0.1.7 Bugfix
Windows:

Android:

Mod có gì?
1. Add thêm vài nút cho tiện.
2. Thêm cheats tiền.
3. Fix lag (tùy GPU từng máy).
Changelog:
v0.1.7

New Content:
– New character: Santie.
– Sex scene with Santie.
– Sex actions add to Daisy Sleeping scene.
– New tool: Axe with animations.
Bugfix:
– Can’t complete Theo’s Quest.
– Anna Milk the Cows Quest.
– Get stuck after Join the Swimming Club event.
Put here so that Mod would saw and update the thread with this one just in case
v0.1.6 Bugfix (Raw Version)
Bugfix:
– Anna Hide and Seek game.
– Theo quest.
– Image issues.
v0.1.5.0:
* Old saves are not compatible with this version *
Bugfix: Daisy apron when diving on lunch and some more bug…
School Entrance:
– Pink hair girl teasing. (Just talk to her every day)
Swimming Pool:
– 3 new swimming pool characters: Kate, Nina, and Cindy.
– Add Shower Peeping spot. (1 PM)
– You can join the Swimming Club by talking to Nina at 5 PM.
– Kate H-scene. (After talking with Nina at 5 PM. Heart event marker will pop up at Shower Peeping spot 1 PM)
My Class:
– You can study on your laptop. The test will start on Friday.
– Start class: 2 scenes with Emmi.
– Emmi H-scene. (After Got caught by Betty event at the Swimming Pool and got F on the test. Meet Emmi at 1 PM on Class)
Daisy’s Farm:
– Daisy and Anna bath scenes.
– Daisy H-scene:
+ 1st scene: Bath with Daisy (After Sleep together with Daisy event)
+ 2nd & 3rd scenes: Bathroom (Talk with Theo next to the vending machine after Sleep together with Daisy event)
+ 4th scene: Bathroom (After the 2nd & 3rd scenes, Daisy’s friendship points: 40)

Để biết cách sử dụng các bản Android, hãy đọc bài viết này nhé bạn.
Hướng dẫn sử dụng Android:
– Chạm đồng thời bên trái, phải màn hình cùng lúc để thoát menu hoặc gọi menu.
– Chạm một lần để di chuyển hoặc lựa chọn.
– Thoát các cảnh bằng cách vuốt từ phía dưới nút exit lên trên chữ nhanh vài lần là được. (cảm ơn Mlemm)
– Sẽ có video hướng dẫn sớm thôi nha.
Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.