by Lucci in

Bạn là một sinh viên đại học chăm chỉ, gần đây bạn đã mất tất cả sau đợt bão Bitcoin kinh hoàng. Giờ bạn trắng tay, tiền để học cũng không còn khiến bạn phải nghỉ học. Hết lựa chọn, bạn trở về nhà ở cùng mẹ và chị gái. Có vẻ tình cảm của 3 người không được tốt, bạn cần phải gia tăng mức độ tình cảm cho người thân, đồng thời huy động lại những trái phiếu cũ để tìm kiếm lợi nhuận.

Hãy tạo nên một cuộc sống mới, thất bại không phải chấm dứt hoàn toàn, đó là sự mở đầu cho một thành công khác. Liệu mẹ và chị có phải là thành công sắp tới mà bạn sẽ đạt được?

DEVELOPER: Dante
PUBLISHER: Dante
RELEASE DATE: 2020-02-17
GENRE:  3DCG, Animated, Corruption, Incest, Romance, Spanking, Cheating, Harem,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.58:

[su_spoiler title=”Changelog:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]v0.59
More trip content featuring Kaira. You can skip to the trip by going to the computer and then go to hacks menu on top left.
Some scenes in the opening sequence of day 1 have also been redone completely.
v0.58.1
New TRIP content! Make your way there via the computer hacks menu
New Nicole content – talk to her on the couch!
New Angelina Content – take a look at the app!
A mysterious face – go to the private pool at different times during the day!
New Gallery and bugfixes

v0.57
Amanda alternative route – what if Amanda never took the aphrodisiac? Use a different way to woe her! If you have already passed this part in the game, go to the hacks menu in the computer to play the route!
New Olivia Content
New Veronica Content
BONUS content at the end of the trip – New for even the beta and early release players!
[/su_spoiler]

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

2 Comments

 by bá kiến in 31/05/2020

link hỏng

 by Aba in 16/09/2020

Please port this https://f95zone.to/threads/time-for-dragons-defiler-wings-deranged-dragon-mod-29-07-2020-jman.57942/

Leave a Reply