by Lucci in

Vào vai một cậu bé là vị thần huỷ diệt kế nhiệm mới của vũ trụ thứ 7 sau cuộc lưu đày của Biaus và Champa. Nhờ sự trợ giúp từ thiên thần Vados, bạn phải hoàn thành mọi nhiệm vụ của GoD để nâng cao mức độ huỷ diệt với vũ trụ thứ 7 này.

Trong trò chơi, người chơi được phép tuỳ biến rất nhiều thứ, bạn còn có thể thay đổi được trang phục của hầu hết mọi nhân vật bạn gặp được.
DEVELOPER: Masquerade
PUBLISHER: Masquerade
RELEASE DATE: 2020-01-29
GENRE:  Shota, Male Protagonist, Animation, RPG, Parody, Sci-fi, Big tits, Milf, Mind control, 2dcg,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android 0.9c:

[su_spoiler title=”Changelog:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]
v1.0 Part 2
– Major Story Update
– Added Potara Earrings
– Added new important character
– New character scene
– Kale new body transformation
– Vados and Android 18 CG scene
– Gameplay changes
[/su_spoiler]

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply