by Lucci in

Một trò chơi ngọt ngào, ấm áp ngắn. Trò chơi cung cấp cho bạn rất nhiều hành động lên cô gái, hãy kiểm được lòng tin và lòng trung thành của cô. Có rất nhiều kết thúc khác nhau dựa trên hành động và mức độ tình yêu mà cả hai có với nhau.

DEVELOPER: BlackTiger
PUBLISHER: BlackTiger
RELEASE DATE: Jan/20/2017
GENRE:  Moe, Lovey, Dovey/Sweet,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply