by Lucci in
Adult Games PC Visual Novel

Bạn vừa mở một phòng khám cho riêng mình, giờ thì gánh nặng tiền bạc nó gánh trên đôi vai của bạn. Là bác sĩ cũng như chủ nhân của phòng khám này, bạn phải có nghĩa vụ kiếm được thật nhiều tiền để trang trải các khoản nợ nần và cũng để trả các cuộc chơi với những nữ bệnh nhân muốn gần gũi với bạn.
DEVELOPER: Bruni Multimedia
PUBLISHER: Bruni Multimedia
RELEASE DATE: 2020-03-30
Size: ~3gb
GENRE: 3DCG, Simulator, Masturbation, Cheating, Interracial, Pregnancy,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply