by Lucci in

Nói về một cặp anh em sinh đôi, bạn là nhân vật chính và tìm được công việc cùng công ty với em gái mình. Hai người sống cùng nhau để giảm thiểu chi phí khi bạn mới chuyển đến thành phố này.

Mọi rắc rối, câu chuyện xảy tới nhân vật chính đã khiến cuộc sống anh ấy thay đổi. Bạn sẽ thấy những gì qua con mắt của anh ấy về đứa em gái hư hỏng này.

DEVELOPER: Viitgames
PUBLISHER: Viitgames
RELEASE DATE: 2020-03-21
Size: PC = 3.51gb; APK = 1.2gb
GENRE: 3DCG, Romance, Humor, Twins,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

[su_spoiler title=”Changelog:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]
v0.98.2 (Ep 28)
– Non-Sandra branch, 413 images.
[/su_spoiler]

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply