by Lucci in

Bạn được thừa hưởng khách sạn “Harem Hotel”, nơi làm việc của 8 phụ nữ xinh đẹp!

Hãy nâng cấp khách sạn của bạn, kết bạn với các cô gái, theo dõi đời sống và đào tạo họ. Harem Hotel có rất nhiều trang phục để sử dụng, mở khoá các cảnh, nhân vật độc đáo. Hơn 560 sự kiện, 14.000 hình ảnh, và sẽ được cập nhật liên tục.

DEVELOPER: Runey
PUBLISHER: Runey
RELEASE DATE: 2020-02-11
GENRE:  3DCG, Male protagonist, Animated, Incest, Harem, Dating sim,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

[su_spoiler title=”Changelog:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]v0.11.1
bugfixes

v0.11
Added a total of 54 scenes
Added the ‘sports day’ bar expansion
Added 28 scenes to the gallery
You can now sneak around at night
Added new images to the wallpaper
Polished a lot
Lin:
2 Story Events
Recreated her 1st, 2nd, 3rd and 4th exhibitionism events
Nia:
1 Love Route event
1 Slave Route event
A new elf is purchasable
Added 1 repeatable event to this new elf
Kali:
1 Story Event
Lucia:
1 Story Event
1 repeatable event
Ashley:
1 Story Event (2 scenes)
Recreated her 1st, 2nd, 3rd, and 4th exhibitionism events
Kate:
5 riddles
Maria:
1 Story Event
6 Lust Events
Recreated her 10th story event
Exhibitionism training is no longer a requirement
Recreated her 1st, 2nd, 3rd, and 4th exhibitionism events
Someone now lives with Maria
Added a new corner for this character to live in
Added 1 story event for this character
Android:
1 Story Event
Felicity & Emma:
1 Story Event
1 Felicity exhibitionism event
4 Emma dungeon events
4 Emma punishment scenes
Autumn:
2 Story Events
Side:
2 Ellen events
1 Bar event

Troubleshooting tips for Android:
Download Google Keyboard
Ensure you’re allowing unknown sources
Have 5GB or more of storage space
Do not install on an SD card. Must be installed on your phone’s main drive.
Uninstall all previous versions of Harem Hotel
To update your game on android, back up your save and delete the previous version[/su_spoiler]

Android Note
– Vuốt lên: Mở Menu
– Vuốt xuống: Ẩn Giao diện
– Vuốt sang phải: Bỏ qua
– Vuốt sang trái: Phục hồi

Share Post:

3 Comments

 by Saj in 07/05/2020

Ad làm bản có hướng dẫn đi, chứ sự kiện của nhỏ tóc đen đi khó vkl

 by baby50103 in 08/05/2020

Tiêu đề thì là v0.10 alpha mà sao link down vẫn là 0.92pc vậy bạn? update lại link đi

 by thắng in 30/05/2021

update bản mới đi ad, có bản v0.12.4 rồi đó

Leave a Reply