by Lucci in

Game Details

 • Name: House Chores
 • Developer: Siren’s Domain
 • Translator: No
 • Version: 0.6.1
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2021-07-16
 • Size: pc = 478mb; apk =78mb.
 • Language: English
 • Genre: 2DCG, Male protagonist, Incest, Animated, Big ass, Big tits, Milf, Mobile game, Handjob, Oral sex, Groping, Vaginal sex, Voyeurism

1. OverView:

House Chores is a visual novel where you experience the story of a young man on his summer vacation. Problems arise when he begins to see someone close to him in a much different manner. To make matters worse, two unexpected guests barge in and complicate this messy summer even further!
Can you score it big during your summer vacation? Or will you start the school year empty handed?​

House Chores là một cuốn tiểu thuyết ảo, nơi bạn trải nghiệm câu chuyện của một chàng trai trẻ trong kỳ nghỉ hè của mình. Vấn đề phát sinh khi anh ta bắt đầu nhìn thấy ai đó gần gũi với anh ta theo một cách khác nhiều. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, hai vị khách bất ngờ tham gia vào và làm phức tạp mùa hè này hơn nữa!
Bạn có thể ghi điểm lớn trong kỳ nghỉ hè của bạn? Hay bạn sẽ bắt đầu năm học trắng tay?

2. DOWNLOAD GAME:

Đọc thêm:

 • Bản beta bị lỗi đen màn hình ở một vài cảnh. Nó cũng xuất hiện trên PC và được người chơi thông báo.
 • Hiện chưa có bản sửa lỗi nhưng lỗi chỉ chiếm phần nhỏ. (do not worry)
 • Game vẫn hoạt động tốt để chơi hoàn thiện bản 0.6.1
Changelog

v0.5.2
-Added a little more dialogue with Linda on Day 1
-(Adds a bit more context to the pace of Day 1 & 2’s events)

v0.5.1
Bugfix

3. store Game:

4. Control Game:

 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

5. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply