by Lucci in

Bạn đến ở nhà Bác mình, một tay súng vĩ đại đã về hưu. Dù được Bác đảm bảo cuộc sống trong một khoảng thời gian nhưng bạn lại là người vô cùng lười biếng. Đến khi các cô gái xuất hiện, ai cũng muốn quyến rũ thành công bạn nhưng để lên giường với họ thì bạn phải đưa cho họ một thứ gì đó. Đơn giản hãy nhấc mông dậy, bỏ đi sự lười biếng để giúp đỡ các cô gái, đặt họ trên giường và phẹt…….

DEVELOPER: Mickydoo
PUBLISHER: Mickydoo
RELEASE DATE: 2020-03-10
Size: 1gb
GENRE: 3DCG, Animated, Dating sim, Harem,…

 

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android Ep10.1:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply