by Lucci in
Adult Android Complete Games PC

Sakura kiếm thêm thu nhập từ việc làm thêm tại Casino. Tại Casino, đây không phải là nơi đồ truỵ, nhưng yêu cầu ăn mặc ở đây có chút vấn đề.

Một đêm nọ, cô được gợi ý từ một hệ thống “Nếu bạn đánh bại được khách hàng trong một trò chơi, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng”. Tuy nhiên, nếu cô ấy thua thì Sakura sẽ phải trả giá những gì…?

DEVELOPER: AleCubicSoft
PUBLISHER: AleCubicSoft
RELEASE DATE: 2019-04-23
GENRE:  3DCG, Female protagonist, …

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply