Indecent Desires – The Game v0.013

Đây là câu trả lời cho câu hỏi “Nếu bạn nắm được điểm yếu của các thành viên trong gia đình sẽ gia sao”? Bạn sẽ sử dụng nhưng thông tin về cuộc sống ngầm của họ để làm những điều gì? Hậu quả cho việc bạn làm sáng tỏ bí mật của dì và các chị em họ là gì? Hãy tìm hiểu thôi…

*20/11/2020: Update Android port

  • DEVELOPER: Vilelab
  • PUBLISHER: Vilelab
  • RELEASE DATE: 2020-03-14
  • Size: PC = 2.62gb, Compressed = Apk = 420mb
  • GENRE: 3DCG, Animated, Corruption,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Changelog:
v0.013
3 new scenes / 350+ HD images / 22+ HD animation / 2 New Characters
v0.012 FULL
7 new Scenes / 3 new mini scenes / 7 new Animations / 400+ HD images
v0.012 Alpha
2 new scenes / 3 new mini scenes / 250+ HD images / 7+ HD animation
v0.011
11 new Scenes / 10 new Animations / 400+ HD images / 1 new Location (Aiko’s Apartment)
v0.010
-6 new Scenes / 15 new Animations / 400+ HD images / 1 new Character / 1 new Location (Private Beach)
v0.010 Alpha
-N/A

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.