Long Live the Princess v0.32.0

Vua đã chết và nếu không có gì khác thường thì người con gái duy nhất của ông ta là công chúa Selena sẽ thay ông kế nhiệm. Tuy nhiên có điều gì đó không ổn, cha cô có vẻ không giống như là chết già mà có khả năng bị người khác giết hại. Thật sự là một điều nguy hiểm, điều này đang đe doạ mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra. Và câu chuyện này có thể là một bi kịch cá nhân chăng?

Bạn là một Truthsayer, người đi tìm chân lý. Vị vua của bạn đã mất và nhiệm vụ của bạn là bảo vệ công chúa trở về và đăng quang. Tuy nhiên, đang có quá nhiều nguy hiểm trong nhiệm vụ này và trợ lý pixie của bạn đã cho bạn một kế hoạch mới.

Hãy giúp đỡ công chúa Selena, hãy giúp cô ấy đăng quang trở thành vị vua mới cũng như giúp cô tìm ra nghi phạm đã giết cha của mình. Có thể, câu chuyện sẽ khác đi do những lựa chọn của bạn!

DEVELOPER: Belle
PUBLISHER: Belle
RELEASE DATE: 2020-02-05
GENRE:  3DCG, Fantasy, Male Protagonist, Mind Control,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.