by Lucci in

2101 AD đã chính thức khôi phục lại hòa bình sau sự kiện “mưa sao băng”. Một nhiệm vụ xa xôi đầu tiên được giao cho cô gái Hasumi, người vừa mới trở thành thành viên của đơn vị.
Cô chỉ là một người mới, kinh nghiệm trong việc đi rừng, thám hiểm còn rất ít. Nên việc khảo sát đơn giản đáng nhẽ đã kết thúc ổn thoả thì lại kéo dài bởi nhiều lý do…
DEVELOPER: 八角家
PUBLISHER: Dlsite
RELEASE DATE:
Size: 288MB
GENRE: Female Protagonist, SF, Masturbation, Restraint, Hypnosis, Machine Sex, Interspecies Sex, Transforming Girl

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply