by Lucci in
Adult Android Complete Games PC RPG

OVERVIEW:

An infinite runner where the hornier you are the faster you go! Initially published on Newgrounds March 1st 2018 and was so well received the game was continually updated to meet player expectations. For months users one-upped each other on the leaderboard, even becoming one of the most played games on the website that year, giving reason to tighten up the controls as well as add new monster girls and dungeon palettes in order to keep those long runs entertaining. The Deluxe version has underwent a massive overhaul, re-doing characters sprites, adding nude versions, rare shines, a gallery, controller support, an android phone build, and more!

Một người chạy vô hạn, nơi bạn càng chạy càng nhanh! Được xuất bản lần đầu trên Newgrounds vào ngày 1 tháng 3 năm 2018 và được đón nhận nồng nhiệt, trò chơi đã liên tục được cập nhật để đáp ứng mong đợi của người chơi. Trong nhiều tháng, người dùng đã xếp hạng lẫn nhau trên bảng xếp hạng, thậm chí trở thành một trong những trò chơi được chơi nhiều nhất trên trang web trong năm đó, đưa ra lý do để thắt chặt các kiểm soát cũng như thêm các nữ quái vật và bảng màu trong ngục tối mới để duy trì những khoảng thời gian dài đó giải trí. Phiên bản Deluxe đã trải qua một cuộc đại tu lớn, làm lại các nhân vật, thêm các phiên bản khỏa thân, những màn chiếu sáng hiếm có, một thư viện, hỗ trợ bộ điều khiển, một bản dựng điện thoại Android, v.v.

07/09/2021

 • FixedLink android
Detail of the game
 • Release Date: 2019-06-09
 • Developer Demins
 • Publisher Demins
 • Language: English
 • Version: Final
 • OS: Android, Linux, macOS, Windows
 • Size: PC,Linux,Mac= 42mb, APK= 46mb
 • Genre: 2dcg, 2d game, male protagonist, adventure, big tits, fantasy, monster girl

Download game

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

2 Comments

 by Nml in 08/07/2021

Android cai dat sao vay

 by Lucci in 09/07/2021

Tớ fix lại link rồi bạn.

Leave a Reply