by Lucci in
Adult Android Games PC Visual Novel

Naughty Lyanna là dự án đầu tiên của DWR Games kể về truyện một cô gái cố gắng hoà giải cuộc sống gia đình đầy rắc rối. Cô đã chuyển đến một thành phố mới, dự định có thêm một vài người bạn mới để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ không đi theo kế hoạch của cô, nó đang từ đơn giản trở nên ngày càng phức tạp hơn rồi.

Trong phiên bản đầu tiên này, chúng ta sẽ gặp nữ chính vào ngày đầu tiên cô đến thành phố mới. Cô sẽ gặp một số rắc rối nhỏ và cũng khám phá ra một vài bí mật tại đây, một thứ tôn sùng mới mẻ gì đó.

Làm thế nào để cố hoà mình vào với tất cả điều này?
DEVELOPER: DWR Games
PUBLISHER: DWR Games
RELEASE DATE: 2020-01-19
GENRE:  3DCG, Masturbation, Punishment…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Changelog:
Season 1 – v1.0
60 new renders – Post credits scene (Season 1 ended with 9,869 renders);
3 New animated scenes – Day 2 playground scene extended (Season 1 ended with 105 animated scenes);
Integration of the game with Lyanna’s Instagram (Follow her);
New extra content on my website;
New extra content on my Discord channel;
Full proofing, spelling corrections, script corrections, etc;
Improved typography.
New Gallery mode with 123 memorable moments, in high definition
v0.17a

  • 843 new renders (We have 9075 renders now);
  • 3 New animated scenes (We have 89 animated scenes now);
  • Integration of the game with Lyanna’s Instagram (Follow her);
  • New extra content on my website;
  • New extra content on my Discord channel;
  • Full proofing, spelling corrections, script corrections, etc;
  • Improved typography.

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply