by Lucci in
Adult Complete Game Jap Games PC Visual Novel

Ryoko là nhân vật chính của câu truyện, cô là một cô gái cực hư hỏng, sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn bản thân từ ở nhà, đi làm… cho đến lúc cô đi ngủ thì cơn nghiện mới dừng lại.
DEVELOPER: CODEPINK
PUBLISHER: CODEPINK
RELEASE DATE: 26/06/2020
Size: 1.9gb
GENRE: Nudity, Mature, 2dcg, Visual Novel, School,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply