by Lucci in
Adult Games PC

Vào vai thanh niên Orc đang nhân viên mát xa, anh đang kiếm tiền bằng cách phục vụ chị em phụ nữ bất kỳ giống loài nào. Khi có tiền, bạn có thể tăng thuộc tính cho bản thân, nâng cấp thiết bị để cải thiện hiệu suất công việc, kiếm được thêm nhiều tiền. Bên cạnh kinh doanh Massage, việc xây dựng các mối quan hệ “chịch xã giao” tốt với chị em phụ nữ là điều cần thiết để duy trì khách hàng. Bạn có thể mời họ hoặc đáp ứng những yêu cầu từ phía khách hàng.

  • RELEASE DATE: 2020-05-15
  • DEVELOPER: Torch Studio
  • PUBLISHER: Torch Studio
  • Size: 716mb
  • GENRE: 3DCG, 3D game, Animated, Fantasy, Monster, Monster girl, Simulator,….

Download Game:

Windows:

Special Service Demo

Changelog:
v0.5.1
N/A

Special Service Demo 0.1:
The “Special Service System” includes several features.
1. Action button- From left to right: [Character look at camera], [SPEED], [JIZZ].
2. After you pressed [JIZZ] button and girl reached to the maximum, there will be some buttons. From left to right: [Character look at camera], [One More Shoot], [EXIT].
3. Furniture Interaction System – A white dot hint will appear on interactive furniture. Switch to this position to interact with girls.
4. Touching system – can pluck part of gilr’s body by holding left mouse button.

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply