by Lucci in

Trong PerfectLover, có ba cô gái cho người chơi lựa chọn. Họ có những tính cách khác nhau và chờ đợi người chơi mở khóa mọi thứ về họ. Nếu họ không thực hiện các biện pháp an toàn, họ sẽ mang thai.

Mỗi một vòng mới, nếu bạn đáp ứng được nhu cầu của họ thì bạn sẽ nhận được tình cảm tương ứng từ nhân vật nữ đó. Hãy cải thiện khả năng cảm nhận của bạn để mở khoá nhiều mặt hàng hơn bao gồm nhà, quần áo, phụ kiện…

DEVELOPER: GREEN CURRY
PUBLISHER: GREEN CURRY
RELEASE DATE: 1 Nov, 2019
GENRE:  Nudity, Mature, Simulation, Casual, Anime

DOWNLOAD LINKS

Windows:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply