Real Life Sunbay v2020.09

Sau vụ cướp thành công, Jame cùng đồng bọn rời khỏi thành phố để trốn thoát. Nhưng em gái Jame vẫn ở lại thành phố, tuy nhiên mỗi tuần cô đều gửi thư để anh biết được cô vẫn an toàn.

Và điều anh sợ hãi đã tới, em gái đã không gửi tin nhắn cho anh trong tuần này. Anh phải quay lại thành phố vì anh biết đã có truyện xảy ra với em gái mình.

“Hóa ra chúng mày chọn cái chết! Dám cướp em gái main à.”

DEVELOPER: Tom
PUBLISHER: Tom
RELEASE DATE: 2019 July
Size: 5.9gb
GENRE: 3D game, Animated, Open-World, RPG, Combat,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
v2020.09
Cheat menu Outside building: CTRL + B

The specific combination to the cheat menu is for the November build and can be changed at any time. For best results, use it when you are outside and not in a building.

ALT + V