Sakura Dungeon Android Port

Vào game, bạn sẽ là Yomi, một tinh linh cổ đại. Trong một lần ngủ quên, Dungeon của bạn đã bị đánh cắp vào tay ai đó. Để lấy lại Dungeon, bạn phải đi thu thập lại các cô gái quái vật, thu thập lại những gì bị cướp bóc, khám phá độ sâu của Dungeon và biến Dungeon trở lại như ban đầu.

  • RELEASE DATE: 3 Jun, 2016
  • DEVELOPER: Winged Cloud
  • PUBLISHER: Winged Cloud
  • Size: PC=691mb; APK=172mb
  • GENRE: Nudity, Mature, Anime, RPG, Visual Novel, Adventure, Turn-Based, Casual

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.