by Lucci in

Trong tương lai, việc mua được robot tình dục là rất dễ dàng, vì vậy mà người bình thường cũng có thể sở hữu chúng.

Một người đàn ông đã mua “Yuki”, một người máy được quảng cáo là tóc bạc, thân thiện và tốt bụng. Nhưng có gì đó sai sai khi anh nhận hàng, Yuki có thái độ vô hồn và tự phụ khác 180 độ so với hàng anh đặt. Có lẽ họ đã lập trình sai cho cô ấy và bạn sẽ làm gì để thuần hoá một con ả không chịu nghe lời chứ?
DEVELOPER: Hard Hypno
PUBLISHER: Hard Hypno
RELEASE DATE: Apr/13/2019
Size: ~60mb
GENRE: Point & Click, Complete, anime, Animated,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

One Comment

 by Nick in 30/06/2021

How to play scene 6. I'm in android

Leave a Reply